Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з географії

Запитання
1. Хто  з  видатних  мореплавців  довів,  що  Євразію  й  Північну  Америку розділяє протока?
А    Абель Тасман
Б    Вітус Беринг
В    Марко Поло
Г    Джеймс Кук

2. Укажіть точки на поверхні Землі, через які проходить земна вісь.
А    географічні полюси
Б    магнітні полюси
В    0°ш.,  0°д.,  та  0°ш.,  180°д.
Г    перетин тропіків із початковим меридіаном

3. Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті топографічної карти. Якою буквою  позначено  ділянку,  що  може  бути  затоплена  водою  внаслідок  інтенсивного танення снігу?

 

 

А
Б
В
Г

 

4.  Дюни виникають у результаті
А    руйнівної роботи льодовиків
Б    руйнівної роботи підземних вод
В    творчої роботи морів
Г    творчої роботи вітру

5.  Який процес відображено на рисунку?

 

А    утворення айсбергів
Б    зміщення снігової лінії
В    танення багаторічної мерзлоти
Г    льодостав

 

6.  Річки якого материка несуть свої води в усі чотири океани?
А    Австралії
Б    Північної Америки
В    Євразії
Г    Африки

7.  Який  тип  клімату  характеризують  відображені на кліматодіаграмі показники?

А    помірно континентальний
Б    тропічний вологий
В    субекваторіальний
Г    екваторіальний

8.  Який природно-територіальний комплекс є азональним?
А    хвойні ліси (тайга)
Б    широколисті ліси
В    байрачні ліси
Г    мішані ліси

9.  У якому океані знаходиться Маріанська западина – найглибше місце на Землі?
А    Атлантичному
Б    Тихому
В    Індійському
Г    Північному Льодовитому

10.  У якій півкулі розташована Австралія відносно екватора?
А    Західній
Б    Східній
В    Північній
Г    Південній

11. Укажіть особливість тектонічної будови Євразії.
А   межі материка збігаються з межами літосферної плити
Б    материк сформувався навколо кількох давніх платформ
В    на материку немає областей давньої складчастості
Г    основою материка є щит з прилеглими западинами

12.  Чому на зволоження Південної Америки Атлантичний океан впливає більше, ніж Тихий?
А    на заході материка простягаються високі гори, а на сході – рівнини
Б    західна частина материка отримує більше сонячного тепла, ніж східна
В    біля західного узбережжя проходить тепла  течія, а біля східного – холодна
Г    із заходу на материк приходять циклони, а зі сходу – антициклони

13. Річка Конго порівняно з річкою Ніл характеризується
А    більшою довжиною річища
Б    більшою кількістю приток
В    меншою площею водозбірного басейну
Г    меншою водністю

14. Для виділеної природної зони на карті Північної Америки доберіть фрагмент опису типового природного ландшафту.

А    «...серед лишайників, мохів та осоки стеляться по землі, притиснуті сильними вітрами, карликові берізки...»

Б    «...між дубами й каштанами знайшли прихисток платани, а на галявину висунулось до світла й тепла тюльпанне дерево...»

В    «...бізонова трава швидко відростала після першого ж дощу, колоски й волоті злаків мережили квітковий килим, тож слід  зразу губився...»

Г    «...у царстві кактусів – величезні колючі творіння: колони, свічники, кулі, їжакуваті подушки, деревоподібні химери-опунції...»

 

15.  На  території  Євразії  є  всі  кліматичні  пояси  Північної  півкулі.  Це  пояснюється
А    великою різноманітністю рельєфу
Б    великою площею материка
В    значною протяжністю із заходу на схід
Г    значною протяжністю з півдня на північ

16.  Державний кордон України проходить уздовж річки
А     Тетерів
Б      Дністер
В      Південний Буг
Г      Рось

17.   Чому  найбільші  родовища  гранітів  і  базальтів  виявлено  в  Житомирській та Рівненській областях?
А    залишилися сліди геологічної роботи давнього льодовика
Б    пролягає Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс
В    виходять на поверхню породи кристалічного фундаменту платформи
Г    відбуваються інтенсивні процеси заболочення й торфонакопичення

18.  Восени буває короткочасне повернення теплої сонячної погоди, яке в народі називають «бабиним літом». За змістом уривку з літературного твору визначте метеорологічну  ознаку  «бабиного  літа»:  «...ясно і сонячно, легкий вітерець ледь погойдує павутину, ще в денному теплі ніжиться зелене й золотаве листя, а вже ніч дихне свіжістю першого приморозку...»

А   від’ємний радіаційний баланс
Б    холодний атмосферний фронт
В    тропічний циклон
Г    стійкий антициклон

19.  Коси  північного  узбережжя  Азовського  моря  витягнуті  з  північного  сходу на південний захід унаслідок впливу
А    прибережних течій, які рухаються проти годинникової стрілки
Б    людської діяльності, що сконцентрована в прибережних районах
В    річок, які виносять у море забруднені твердими речовинами води
Г    циклонів, що зумовлюють вітряну погоду в теплий період року

20.  На пам’ятних монетах Національного банку України зображено типову рослину й птаха

А   карпатських полонин
Б    заболочених ділянок заплав
В    цілинних ділянок степу
Г    широколистих лісів  

 

21.  Проаналізуйте  відображену  на  діаграмі  структуру  ґрунтів  одного  з  регіонів в  Україні.  Змоделюйте  комплекс  найбільш  доцільних  заходів,  спрямованих на збереження та покращення родючості  земельних угідь у цьому регіоні.

А    полезахисне лісонасадження, гіпсування ґрунтів
Б    осушення заболочених ділянок, лісовідновлення
В    засипання карстових воронок, вапнування ґрунтів 
Г    терасування крутих схилів, рекультивація торфовищ

22.  Поліпшенню геоекологічної ситуації в Україні безпосередньо сприяє
А    спорудження водосховищ на рівнинних річках
Б     упровадження оборотного водоспоживання в промисловості
В     видобування корисних копалин відкритим способом
Г     переведення теплових електростанцій на кам’яне й буре вугілля

23.  Проаналізуйте зміни в структурі населення України (див. діаграму).
Який процес відображено на діаграмі?

А    депопуляції населення
Б    урбанізації
В    відтворення населення
Г    «старіння» населення

24.  Близьке  розміщення  родовищ  коксівного  вугілля  відіграло  провідну  роль у розташуванні підприємств чорної металургії та коксохімії в
А    Кривому Розі
Б    Макіївці
В    Запоріжжі
Г    Нікополі

25.  Актуальну проблему заміщення природного газу в комунальному господарстві та побуті вирішують шляхом виробництва брикетів і паливних гранул (пелет) із місцевої сировини та відходів. Які види сировини для виробництва альтернативних видів палива доцільно використовувати на Поліссі?
А    тирсу, торф
Б    стебла й качани кукурудзи
В    лушпиння соняшника, солому
Г    буре вугілля, відходи круп’яного виробництва

26.  Проаналізуйте спеціалізацію великого багатогалузевого промислового центру М і  розташованого  поряд  значно  меншого  промислового  центру N.  Спрогнозуйте зумовлену сировинним і споживчим чинниками спеціалізацію розташованого в місті N  машинобудівного підприємства.

А   виготовлення комплектуючих для сільськогосподарської техніки
Б    складання легкових, вантажних автомобілів та (або) автобусів
В    виробництво та апробація нових зразків нафтогазовидобувного обладнання
Г    виробництво  гірничошахтного  устаткування  й  обладнання  для  доменних печей

27.  Особливістю  територіальної  організації  хімічної  промисловості  в  Україні  є концентрація виробництва в
А   шести центрах (Київ, Одеса, Луцьк, Кіровоград, Лисичанськ і Херсон)
Б    пяти вузлах (Миколаївський,  Донецький, Харківський, Житомирський і
Чернівецький)
В    чотирьох  районах  (Придніпровський,  Прикарпатський,  Причорноморський і Донбас)
Г    трьох зонах (Полісся, Лісостеп і Степ)

28.  Яка  продукція  виробляється  на  підприємствах  лісопромислового  комплексу майже в усіх обласних центрах України?
А    меблі
Б    сірники
В    папір
Г    целюлоза

29.  На картограмі позначено валовий збір певного виду продукції сільського господарства в Україні впродовж 2010–2013 років (чим темніший колір, тим більший обсяг реалізованої продукції). Про який вид продукції сільського господарства йдеться?

А    пшеницю
Б    ячмінь
В    жито
Г    просо

30.  У районах вирощування картоплі в невеликих містах розміщуються
А    круп’яні заводи
Б    крохмале-патокові заводи
В    макаронні фабрики
Г    овочеконсервні заводи

31.  Річковим транспортом доцільно перевозити
А    сталь із Маріуполя до Стамбула (Туреччина)
Б    свіжу чорницю з Луцька до Варшави (Польща)
В    тракторні деталі з Харкова до Мінська (Білорусь)
Г    зерно з Ізмаїла (Одеська область) до Будапешта (Угорщина)

32.  Визначте  економічний  район,  що  спеціалізується  на  виробництві  алюмінію, титану, феросплавів, сталі, труб.
А    Причорноморський
Б    Карпатський
В    Придніпровський
Г    Північно-Східний

33.  У  кожній  країні  існують  свої  критерії  поділу  поселень  на  міста  й  села,  проте головною ознакою, що відрізняє міське поселення від сільського, є
А    характер зайнятості населення
Б    щільність населення
В    площа поселення
Г    адміністративні функції поселення

34. Україна є членом
А    Європейського Союзу (ЄС)
Б    Організації Об’єднаних Націй (ООН)
В    Організації Північноатлантичного договору (НАТО)
Г    Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК)

35.  Проаналізуйте  наведену  в  таблиці  інформацію  щодо  запасів  та  щорічного видобутку  мідних  руд  і  вкажіть    країну  з  найбільшим  показником  ресурсозабезпеченості.

А   Чилі
Б   Перу
В   Австралія
Г   США

36.  З відкриттям родовищ нафти в Північному морі кожна з країн, що має вихід до цього моря, отримала свій сектор для розробки. Укажіть дві країни, які стали найбільшими розробниками родовищ північноморської нафти.
А   Велика Британія, Норвегія
Б    Данія, Німеччина
В    Нідерланди, Бельгія
Г    Швеція, Франція

37.  У  якій  країні  західні  райони  істотно  відстають  в  економічному  розвитку порівняно зі східними?
А   Росії
Б   Італії
В   Німеччині
Г   Китаї

38.  Основним  чинником  розміщення  сучасних  підприємств  чорної  металургії в морських портах є
А    потреба у водних ресурсах
Б    комбінування із суднобудівними заводами
В    орієнтація на імпортну руду
Г    перенесення брудних виробництв на узбережжя

39.  Що істотно відрізняє сімейну ферму в агробізнесі країн Західної Європи від ферми такого типу в США, Канаді й Австралії?
А    приватна форма власності на землю
Б    менша площа сільськогосподарських угідь
В    виробництво продукції переважно на експорт
Г    використання найманої робочої сили

40.  Укажіть набір товарів, які ввозяться в Україну з виділених на карті країн Південної Америки.

А    арахіс, макарони, яблука, м’ясо (свинина)
Б    рис, маслини, чорний чай, молочні продукти
В    фініки, полуниця, соняшникова олія, курятина
Г    кава, какао, банани, м’ясо (яловичина)

41.  Укажіть характерну рису транспорту Африки.
А    більшість зовнішніх перевезень здійснює морський транспорт
Б    функціонує  розгалужена  мережа  магістральних  трубопроводів  на  всій території континенту
В    основні вантажопотоки забезпечують трансконтинентальні залізниці
Г    найбільша щільність мережі автомобільних шляхів – у центральній частині материка

42.  Що є основною причиною глобального потепління клімату у ХХІ столітті?
А    прискорення виділення вуглекислого газу організмами в процесі дихання
Б    прискорення процесів поглинання вуглекислого газу рослинами
В    збільшення  обсягів  використання  вуглекислого  газу  в  хімічній  промисловості
Г    збільшення викидів вуглекислого газу в результаті споживання палива

43.  Установіть відповідність між зображеною на рисунку твариною і регіоном, де вона часто створює певну загрозу безпеці дорожнього руху.

 

 

 

 

 

А    Південно-Західна Азія
Б    Східна Австралія
В    Східна Африка
Г    Північна Європа
Д    Південна Америка

44.  Установіть  відповідність  між  формами  рельєфу  України  та  тектонічними структурами, у межах яких вони сформувалися.

1    Приазовська височина
2    Полтавська рівнина
3    Середньоруська височина
4    Товтри
А    Український щит
Б     Скіфська плита
В     Волино-Подільська плита
Г     Дніпровсько-Донецька западина
Д    Воронезький кристалічний масив

 

45.  Установіть відповідність між містом України та галуззю промисловості, підприємство якої розташоване в цьому місті.

1    Кременчук
2    Кузнецовськ
3    Краматорськ
4    Коломия
А    атомна енергетика
Б    Вовняна
В    нафтопереробна
Г    верстатобудування
Д    шинна

 

46.  Доберіть до кожної групи товарів чи послуг таку характеристику населення в регіоні, яка б зумовила збільшення попиту на них.

1    апарати для вимірювання артеріального тиску й корекції слуху
2    фарби для волосся, біжутерія
3    саджанці плодових і декоративних дерев
4    послуги дошкільних виховних закладів
А    збільшення народжуваності
Б    збільшення тривалості  життя
В    зростання частки жінок
Г    збільшення частки національних меншин
Д    субурбанізація

 

47.  Установіть  відповідність  між  формою  міжнародних  економічних  зв’язків  та її проявом у співробітництві Білорусі й України.

1    зовнішня торгівля товарами
2    зовнішня торгівля послугами
3    науково-технічне співробітництво
4    міжнародний туризм
А    розробка й реалізація спільних проектів оцінювання ризиків повеней і паводків
у басейні Дніпра
Б    виробництво тракторів на спільному українсько-білоруському підприємстві
в Києві
В    організація для школярів регулярних маршрутів з Києва і Луцька до «Біловезької
пущі»
Г    забезпечення транзиту мінеральних добрив територією України з Білорусі до портів Одеси й Іллічівська
Д    експорт соняшникової олії з України в Білорусь

 

48. Установіть відповідність між образною та географічною назвою країни.

1    «Країна ранкового сонця»
2     «Туманний Альбіон»
3     «Країна пшеничного колоска»
4     «Найкращий діамант у короні англійської королеви»
А    Індія
Б    Японія
В    Канада
Г    Велика Британія
Д    Німеччина   

 

49. Визначте географічну широту міста Долини (у градусах).

50.    Обчисліть,  на  скільки  хвилин  місцевий  час  у  місті  Горлівці  випереджає місцевий час у місті Львові.

51.  Гелікоптер летить зі Львова до Почаєва, відхиляючись від напрямку на схід на 6°. Обчисліть азимут його руху.

52. Яку відстань (у км) від Львова до Почаєва потрібно подолати пілоту гелікоптера, якщо його маршрут відповідає відрізку 1см на карті масштабу 1: 12000000?

 

53. В  Українських  Карпатах  планується  будівництво  570  малих  гідроелектростанцій. У верхів’ях річки мають невисоку водність, тому проектують  на кожну ГЕС подавати воду з кількох річок трубами (див. рисунок).

 

 

 

 

 

Які  екологічні  та  соціально-економічні  проблеми  в  регіоні  спричинять  такі
гідротехнічні споруди?
1    докорінну зміну ландшафтів 
2    підвищення середньорічної температури повітря й кількості опадів
3    утворення на річках великих за площею поверхні водосховищ
4    зникнення окремих видів риб і комах, занесених до Червоної книги
5    заболочування пасовищ на гірських схилах
6    зменшення частки зайнятих у промисловості й збільшення – у сфері послуг
7    погіршення рекреаційно-туристичного потенціалу територій

54.  Значна  частина  шахт  на  сході  України  виведена  з  ладу,  тому  актуальною  є  проблема  відродження  й  модернізації  підприємств  у  Львівсько-Волинському  вугільному  басейні.  Спрогнозуйте  позитивні    наслідки  розвитку вуглевидобування в цьому басейні.
1    поліпшення паливного балансу Західного регіону й України
2    забезпечення паливом Бурштинської та Добротвірської ТЕС
3    зростання частки альтернативних джерел енергії в регіоні
4    постачання сировини на металургійні комбінати Львова й Луцька
5    збільшення обсягу ім.порту вугілля в прикордонні області України
6    збереження робочих місць у Нововолинську й Червонограді
7    прискорення розвитку транскордонного рекреаційного комплексу

55.  Спираючись на оцінку галузевої і територіальної структури машинобудівного комплексу в Україні, визначте шляхи її оптимізації.
1    пропорційно розвивати всі галузі машинобудівного комплексу
2    рівномірно розміщувати підприємства в усіх великих містах
3    спрямовувати нові виробництва в малі й середні міста
4    концентрувати основні виробництва в Столичному економічному районі
5    поглиблювати спеціалізацію та удосконалювати кооперування заводів
6    створювати технопарки для прискорення розвитку наукомістких галузей
7    забезпечувати пріоритетний розвиток важкого машинобудування

56.  Враховуючи причини високої концентрації солей у водах Червоного моря, визначте, за яких умов солоність цього моря може зменшитись.
1    зменшиться глибина моря
2    море стане внутрішнім
3    надходитиме ропа з Мертвого моря
4    знизиться середня річна температура повітря в регіоні
5    збільшиться кількість опадів
6    зменшиться вплив циклонів
7    збільшиться об’єм річкового стоку з прилеглих материків

57.  Проаналізуйте діаграму, на якій відображено чисельність населення (млн осіб) в десяти найбільших агломераціях світу (із 450 існуючих, 2011 р.), і зробіть висновки щодо особливостей поширення такої форми розселення на планеті.

1    десять найбільших агломерацій розташовані в усіх шести частинах світу
2    найбільші агломерації сформувались переважно в Північній півкулі
3    у Європі немає такої форми розселення, як агломерація
4    з десяти найбільших агломерацій три розташовані в Індії 
5    у Японії лише одне місто-мільйонер, навколо якого сформувалась агломерація
6    60 % найбільших агломерацій сформувалися в країнах, що розвиваються
7    Колката – найменша агломерація світу

58.  Усі наведені твердження характеризують господарство Японії. Виберіть серед них лише ті, що є ознаками постіндустріального етапу її розвитку.
1    у структурі зайнятості переважає сфера послуг
2    економіка залежить від імпорту енергоносіїв
3    сформувався промисловий пояс
4    промисловість вирізняється високотехнологічною продукцією
5    сільське господарство має зональну спеціалізацію
6    у перевезеннях вантажів важливу роль відіграє водний транспорт
7    країна є експортером наукової продукції та капіталу