Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з всесвітньої історії

 Зміст завдання та правильна відповідь

Завдання та відповідь
1

Що таке «археологічна культура»?
комплекс подібних між собою за низкою ознак археологічних пам'яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу

2 Укажіть головне джерело рабства в Єгипті в період Нового Царства.
полонені, захоплені під час воєн

3

Про кого з персонажів давньоєврейської історії йдеться в цитованому документі?
«Вождь і законодавець народу єврейського, основоположник іудаїзму. Здійснив Вихід євреїв із Давнього Єгипту та, згуртувавши ізраїльські коліна в єдиний народ, привів його до Землі Обітованої.   Перед  смертю   своїм  наступником  призначив  Ісуса  Навіна, керівника єврейського війська».
Мойсея

4

У якій країні для охорони кордонів і торгівельних шляхів було збудовано зображене на фото укріплення?

Китаї

5 Велика грецька колонізація узбережжя Середземного та Чорного морів тривала впродовж
VIII-VI ст. до н. е.

6 Що стало наслідком Пунічних війн (ІІІ-ІІ ст. до н. е.)?
установлення панування Риму в Західному Середземномор'ї

7

Епоха Середньовіччя в історії Європи тривала впродовж
476-1492 рр.

8 Форма правління в країнах Європи епохи Середньовіччя, за якої одноосібна влада монарха обмежувалася владою органу, до складу якого входили представники духовенства, світських феодалів та городян, називається
станово-представницька монархія.

9 Що стало одним із наслідків Першого Хрестового походу (1096-1099 рр.)?
створення рицарсько-чернечих орденів

10

Виникнення якої релігії пов'язане з діячем, зображеним на середньовічних рисунках?

ісламу

11

У якому стилі збудовано зображені на фото пам'ятки архітектури?

готичному

12 Епізод якої битви описано в цитованому документі?
«...І зійшлися в бою обидва війська й міцно билися.., умирали під кінськими копитами, задихалися від великої тісноти, бо не можна було їм поміститися на полі... Години чотири й п'ять б'ються, не слабіють християни. Коли ж настала шоста година... почали татари долати наших ... Поранили навіть великого князя. І настала година восьма, і сказав Дмитрій: "Година прийшла!"... І зразу виїхали з діброви... Були ж воїни [руські] наче леви, які напали на овечі отари. І кинулися татари врозтіч...»
Куликовської битви

13 Виникнення та розквіт держави Маур'їв, Делійського султанату, імперії Великих Моголів - це важливі віхи в історії
півострова Індостан.

14 Яке географічне відкриття пов'язане з іменем Васко да Гами?
відкрив морський шлях із Європи до країн Сходу навколо Африки

15 Що таке «мануфактура»?
спосіб виробництва й тип підприємства, що базується на одиничному поділі праці та її кооперації зі збереженням ручної праці, ремісничої техніки

16 16. Визнання лютеранства, поряд із католицизмом, офіційним віросповіданням, закріплення за німецькими князями права визначати релігію своїх підданих згідно з принципом «чия влада, того і віра» - це історичне значення
Аугсбурзького миру (1555 р.).

17

Укажіть репродукцію картини, що належить пензлю Рембрандта Ван Рейна.

«Повернення блудного сина»

18 Розгортання якого процесу в Англії наприкінці ХУ-ХУІ ст. спричинило появу «Кривавого законодавства»?
обгороджування

19 У якому році створено Річ Посполиту?
1569 р.

20

З іменем якого російського монарха пов'язано оприлюднення цитованих документів?
1. «Ми захотіли... оголосити всім вірнопідданим нашим, що Запорозька Січ остаточно зруйнована... за образу нашої величності, за неслухняність до наших повелінь...»
2. «...по праву приналежного Нам піклування про блага та велич Вітчизни... вирішили Ми взяти під державу Нашу півострів Кримський, Тамань та всю Кубанську сторону...»
Катерини ІІ Великої

21

Що стало одним із наслідків битви під Віднем (1683 р.)?
створення європейської антитурецької коаліції «Священна ліга»

 

22 Якій добі в історії Європи Іммануїл Кант дав таку характеристику:
«...це вихід людини зі стану свого неповноліття.., причина якого полягає не у відсутності розуму, а у відсутності рішучості й мужності користуватися ним без стороннього керівництва. Май мужність користуватися власним розумом! - таким є гасло.
.ми живемо в столітті.. , коли існують явні ознаки того, що для людей відкрито шлях до користування власним розумом без стороннього втручання, а перепон на шляху до виходу зі стану неповноліття стає дедалі менше...»?
Просвітництву

23 Упродовж якого періоду Французької революції тривала якобінська диктатура?
1793-1794 рр.

24

Надання країнам-учасницям антифранцузьких коаліцій компенсацій за участь у боротьбі з Наполеоном, відновлення кордонів держав і їхнього політичного устрою станом на 1792 р. -це загальні принципи перебудови Європи, ухвалені
Віденським конгресом (1815 р.).

25

Яка подія пов'язана із зображеним на фото державно-політичним діячем?

проголошення створення Німецької імперії

26 Розгортання яких подій зумовило появу цитованого документа?
«Я, президент Сполучених Штатів, владою головнокомандувача армією і флотом... наказую та оголошую, що все особи, які вважалися рабами.. , від цього часу і в подальшому вільні, і що влада Сполучених Штатів буде визнавати й охороняти свободу названих осіб.»
громадянської війни в США (1861-1865 рр.)

27 Наприкінці якого століття, за словами В. Леніна, «колоніальна політика капіталістичних країн закінчила захоплення незайнятих земель.   Світ вперше виявився поділеним, тому в подальшому будуть лише переділи, тобто перехід від одного "власника" до іншого...»?
XIX ст.

28

Яке наукове відкриття зумовило появу зображеної карикатури?

обґрунтування Ч. Дарвіном теорії еволюції шляхом природного добору

29 Яких стратегічних цілей прагнула досягти Велика Британія в ході Першої світової війни?
збереження панування на морі, ослаблення Німеччини, розподіл володінь Османської імперії

30 Коли відбулася подія, про яку йдеться в цитованому документі?
«Світ, затамувавши подих, стежив за тріумфальним маршем німецьких армій і відступом союзників до Парижу. Так близько підійшли німці до перемоги, а ми, французи, - до катастрофи, що цю битву назвали "дивом на Марні". Однак "диво" навряд чи сталося, якби росіяни, вірні союзницькому обов'язку, не розпочали наступ у Східній Пруссії. Воістину, наша перемога досягнута за рахунок їхньої поразки...»
1914 р.

31 Повернення Ельзас-Лотарингії під французький суверенітет, передання Франції вугільних копалень Саарського басейну, проведення демілітаризації Рейнської зони - це положення
Версальського договору (1919 р.).

32 Економічна криза в США, що розпочалася восени 1929 р. та супроводжувалася масовими банкрутствами підприємств і стрімким зростанням безробіття, увійшла в історію під назвою
«Велика депресія».

33 «Усе всередині держави, нічого поза державою, нічого проти держави», «Фашистська держава може бути лише корпоративною, або вона не буде фашистською» - це ідеологічні засади внутрішньої політики, проголошені
Б. Муссоліні.

34 Укажіть наслідки індустріалізації, здійснюваної в Радянському Союзі у 1920-1930-х рр.
урбанізація, швидке формування фабрично-заводського робітничого классу

35 Успадкування левової частки промислового потенціалу Австро-Угорщини, наявність кваліфікованої робочої сили, випуск конкурентоспроможної продукції - це чинники, що сприяли економічному розвитку в 1920-1930-х рр.
Чехословаччини.

36 Що таке «етатизм»?
політична концепція, згідно з якою держава є найвищим досягненням та головним і визначальним чинником суспільного розвитку

37

Яка міжнародна подія 1930-х рр. спричинила появу зображеної карикатури?

проведення Мюнхенської конференції

38 Про кого з митців йдеться в цитованому документі?
«Російський режисер, актор, один з організаторів Державного інституту театрального мистецтва. Теоретик і практик театрального гротеску, творець "біомеханіки" -акторської системи, спрямованої на розвиток фізичної підготовленості тіла актора до негайного виконання поставленої перед ним акторської задачі. Постановками "Містерії-буф ", "Клопа", "Лазні" В. Маяковського, "Ревізора" М. Гоголя здобув гучної слави...»
В. Мейєрхольда

39 Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу розпочалася
22 червня 1941 р.

40 Завершення корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни, остаточний перехід стратегічної ініціативи до Червоної армії - це історичне значення
Курської битви.

41 Японія відмовлялася від будь-яких претензій на Курильські острови, Південний Сахалін і Тайвань, визнавала незалежність Кореї - це рішення, ухвалені під час роботи
Сан-Франциської конференції (1951 р.).

42

Що стало безпосередньою причиною події, якій приурочено зображену карикатуру?

розміщення СРСР на Кубі ракет середнього радіуса дії

43 Відмова від державного регулювання економіки, скорочення видатків державного бюджету та федеральних соціальних програм, дерегулювання підприємницької діяльності - це складові політики уряду США, що увійшла в історію під назвою
«рейганоміка».

44 Яку роль відіграв «план Маршалла» в розвитку країн Західної Європи?
надав імпульс відновленню національних економік

45 Про кого з державно-політичних діячів йдеться в цитованому документі?
«За своє довге, 91-річне, життя він пережив крах трьох німецьких держав: імперії Вільгельма ІІ у 1918 р., Веймарської республіки в 1933 р., нацистського "Тисячолітнього Рейху " в 1945 р. У1949 р. створив четверту німецьку державу - Федеративну Республіку Німеччини, заклавши такий її фундамент, що й через понад півстоліття ніщо не свідчить, що її може спіткати доля попередниць...»
К. Аденауера

46 Що було характерним для процесу післявоєнної відбудови народного господарства СРСР (1945 - початок 1950-х рр.)?
першочергове відновлення роботи важкої промисловості та енергетики

47 Які країни Центральної Європи впродовж 1950-1960-х рр. зазнали збройної агресії з боку СРСР та країн-учасниць Організації Варшавського договору?
Угорщина та Чехословаччина

48 У якому році виголошено цитовану промову?
«Дорогі співвітчизники! У зв'язку із ситуацією, що склалася через утворення Співдружності Незалежних Держав, припиняю свою діяльність на посаді Президента СРСР. Виступаючи перед вами в останнє як Президент СРСР, вважаю за потрібне висловити свою оцінку пройденого шляху.»
1991 р.

 

 


Источник: www.testportal.gov.ua