Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з географії

 (наведено порядок тестових завдань зошита 1)

Зміст завдання Правильна відповідь
1 Перші відомості про природу навколополярних областей Північного Льодовитого океану було здобуто завдяки дрейфу судна під командуванням

Ф. Нансена
2 Який час показує встановлений на шкільному географічному майданчику сонячний годинник?

місцевий
3

Визначте координати точки, яку позначено на фрагменті карти буквою Х.

40° пн. ш., 80° зх. д.
4 Укажіть головну причину утворення й закономірного розташування сучасних материків.

 

рух літосферних плит
5 Як називається короткочасне раптове підняття води в річці?

паводок
6 Укажіть правильну відповідність «природна зона - тип грунтів, характерний для неї».

хвойні ліси – підзолисті
7 Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?

Південний тропік перетинає Австралію майже посередині
8 На Бразильському плоскогір'ї розташовані великі родовища високоякісних залізних руд тому, що ця частина материка є

кристалічним щитом
9

Для якої кліматичної області Північної Америки характерні відображені на кліматодіаграмі показники?

помірного морського клімату
10 Найповноводніша річка Африки, що двічі перетинає екватор, -

Конго
11 Укажіть характерну ознаку льодовикового покриву Антарктиди.

лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики
12 Враховуючи форму і глибину Байкалу, визначте, на якому рисунку відображено походження його озерної улоговини.
13 Чому Перуанську течію з температурою води +22°С називають холодною, а Північноатлантичну з температурою +2°С - теплою? Перуанська течія несе холоднішу воду, ніж водна маса океану в цих широтах, а Північноатлантична – теплішу
14 Яка крайня точка України розташована найближче до Гринвіцького меридіана?

західна
15 Які форми рельєфу характерні для Подільської височини?

карстові печери, лійки
16 Укажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та його приток.

Східноєвропейська платформа
17

Де в Україні метеорологи реєструють найбільшу річну суму опадів?

в Українських Карпатах
18

Який із вододілів, що позначені буквами на картосхемі України, перетинає канал  Дніпро-Донбас?

В
18 Які ґрунти на території України є азональними?

лучні
20 Прочитайте уривок із літературного твору: «Ось на повороті дороги проглянула велична маківка полонини, заховалася за деревами. По узбіччях зеленим глянцем
палали зарослі брусниці, ... смереки вихлюпували з таємничих своїх надр щебетання вітру, струмків і птахів».
Укажіть фізико-географічну область України, для якої описаний ландшафт є типовим.

Вододільно-Верховинські Карпати
21 Де і чому в Україні відбувається приріст площі суходолу? у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового стоку
22

Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних і субтропічних рослин в   Україні є

Нікітський ботанічний сад
23

На діаграмі відображено структуру сільськогосподарських угідь України. Якою
буквою позначено частку ріллі?

Г
24

Який показник демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове
значення?

частка жінок у статевій структурі населення (%)
25 Який тип електростанцій є найперспективнішим джерелом електроенергії для
рекреаційних районів як Українських Карпат, так і Криму?

вітрові
26 Яке твердження пояснює, чому в Запоріжжі на одному підприємстві титаномагнієве виробництво поєднується з виробництвом соляної кислоти, емалей, титанового білила?

комплексна переробка сировини на комбінаті зменшує собівартість основної продукції
27

Яку область України, віддалену від основних районів чорної металургії, доцільно інвестиційній компанії для будівництва невеликого заводу, що вироблятиме з металобрухту окремі сорти сталі та прокату на замовлення місцевих машинобудівних підприємств?

Київську
28

Укажіть галузь харчової промисловості, виробництво продукції якої позначено на картосхемі України.

цукрова
29 У Харкові та в містах Північно-Східного економічного району розташовано кілька   підприємств тракторобудування. Який чинник зумовив високу концентрацію підприємств цієї галузі в районі?

можливості кооперування виробників деталей з основним підприємством
30

Донбас і Передкарпаття є районами територіальної концентрації підприємств

гірничо-хімічної промисловості
31

Щоб спроектувати в Україні мережу заводів з виробництва біодизельного палива з  насіння ріпаку, потрібно передусім скористатися тематичною картою

«Технічні культури».
32 Якщо землі зрошуються артезіанськими водами, то після стрімкого зростання продуктивності цих земель відбувається поступове зниження їхньої родючості.
Визначте основну причину цього явища.

вторинне засолення
33

На карті позначено території десяти країн, де видобувається найбільше

марганцевих руд

34 Визначте особливість процесу урбанізації в розвинених країнах.

субурбанізація
35

Проаналізуйте графіки, що відображають демографічну ситуацію в одній із країн світу. Наслідком такої динаміки демографічних показників у країні буде

депопуляція населення
36 Чому в багатьох країнах райони хімічної промисловості та металургії територіально збігаються з районами видобування кам'яного вугілля?

у цих галузях вугілля використовується як сировина або паливо
37 У територіальній структурі господарства Німеччини помітні великі диспропорції:

більшість великих промислових об'єктів сконцентровано на заході - у Прирейнському районі.
38 Укажіть галузі господарства, в яких підприємства України, Білорусі і Молдови є конкурентами.

легка і харчова промисловість
39

У структурі експорту Канади на відміну від решти країн «Великої сімки» висока частка

мінеральної, лісової та сільськогосподарської сировини.
40 Укажіть природний комплекс, у якому сформувався найбільший у світі район м'ясного скотарства.

пампа Південної Америки
41

Характерною ознакою господарства більшості країн Африки є

колоніальна галузева і територіальна структура економіки.
42 У яких країнах відбувається активне знелісення території, спричинене перевищенням площі вирубування лісу над площею лісонасадження? Індонезії, Бразилії

 

 


Источник: www.testportal.gov.ua